Szanowni Państwo,

25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). W wykonaniu obowiązku informacyjnego przedstawiamy pełen zakres informacji na temat polityki dotyczącej plików cookies i przetwarzania danych osobowych:

I. Polityka dotycząca plików cookies PMCS Sp. z o. o.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania identyfikatora sesji użytkownika. Dzięki temu plikowi będzie Pan/i zalogowany/a w serwisie przez cały czas przebywania w witrynie bądź do momentu wylogowania się.

Wykorzystywanie plików cookies odbywa się na podstawie Pani/a zgody. Może Pan/i cofnąć zgodę na zbieranie informacji poprzez pliki cookies – niemniej w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu.

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np.: zalogowanie się na konto klienta. Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych:

 • Google Chrome

  Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:
  • Usuwanie plików cookies
  • Domyślne blokowanie plików cookies
  • Domyślne zezwalanie na pliki cookies
  • Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
  • Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen
 • Internet Explorer

  Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
 • Mozilla Firefox

  Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
 • Opera

  Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
 • Safari

  W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze "Akceptuj pliki cookies".

II. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator danych:
PMCS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 49 lok. 107, 00-042 Warszawa, KRS: 0000352810, (dalej „Zarządca”).

Cele przetwarzania danych:
Świadczenie przez Zarządcę usługi „Strefa Klienta”, związanej z zarządzaniem nieruchomością wspólną.

Podstawy prawne przetwarzania danych:
Zgoda osoby, której dane dotyczą.

Odbiorcy danych:
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych (w szczególności w zakresie obsługi księgowej i prawnej) oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Okres przetwarzania danych:
Po rezygnacji przez osobę, której dane dotyczą, ze świadczenia usługi, bądź po ustaniu przynależności osoby, której dane dotyczą, do wspólnoty mieszkaniowej dane są przetwarzane przez okres 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres. Jeżeli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, w tym postępowanie karne, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, procesu sądowego lub innego postępowania, a w przypadku wielu postępowań - od dnia zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuższy okres przedawnienia dla roszczeń (praw), których dotyczy toczące się postępowanie.

Udostępnianie danych:
Dane mogą być udostępnione podmiotom trzecim w celu prawidłowego świadczenia usługi. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

Prawa osoby, której dotyczą dane:
 • Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym uzyskania kopii danych), ich sprostowania, usunięcia (w określonych sytuacjach) lub ograniczenia przetwarzania, a także cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, co jednak będzie wiązało się z brakiem możliwości świadczenia przez Zarządcę usługi.
 • Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Więcej informacji na stronie www urzędu.

Kontakt:
W sprawach związanych z Pani/a danymi prosimy korespondencję na adres e-mail: biuro@pmcs.pl